Πολιτική Απορρήτου

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων – Πολιτική απορρήτου

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων
– Κατά την επίσκεψή σας στην www.fireworksfactory.gr είναι πιθανό να σας ζητηθεί να δηλώσετε προσωπικά στοιχεία που σας αφορούν (όπως, όνομα, επίθετο, ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας, διεύθυνση αποστολής προϊόντων κλπ.) κυρίως για την ομαλή διεκπεραίωση της παραγγελίας σας.
– Τα όποια προσωπικά δεδομένα που δηλώνετε σε οποιοδήποτε σημείο της www.fireworksfactory.gr τηρούνται αποκλειστικά και μόνο για λόγους που αφορούν τις συναλλαγές σας με την Fireworks Factory, την διασφάλιση της ταχύτερης εξυπηρέτησή σας και δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν από οποιονδήποτε τρίτο (με εξαίρεση όπου προβλέπεται από το Νόμο στις αρμόδιες και μόνο αρχές).

– Η Fireworks Factory δηλώνει ρητά ότι δεν αποκαλύπτει, πωλεί ή δημοσιοποιεί τα προσωπικά σας δεδομένα και τις πληροφορίες που μας εμπιστεύεστε. Τα προσωπικά δεδομένα τα οποία οι χρήστες θέτουν στην διάθεσή της με την εγγραφή τους ως “μέλη” χρησιμοποιούνται αποκλειστικά και μόνο για την εκτέλεση των συναλλαγών.
Στην περίπτωση που προβείτε σε αγορά από το e-shop της Fireworks Factory, τα δεδομένα αυτά χρησιμοποιούνται μόνο για την ολοκλήρωση της συναλλαγής. Η Fireworks Factory δεσμεύεται να συμμορφώνεται κατά τις συναλλαγές της, προς τις υφιστάμενες νομοθετικές διατάξεις για την προστασία του καταναλωτή όσον αφορά το ηλεκτρονικό εμπόριο, τις συναλλαγές από απόσταση, τη διαφήμιση και την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

– Ενημέρωση Υποκειμένων Προσωπικών Δεδομένων
(Άρθρο 12 του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων): Σας ενημερώνουμε ότι η εταιρία Fireworks Factory επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα φυσικών προσώπων (“Χρηστών”) αποκλειστικά για την συναλλαγή μέσω του e-shop. Για τα στοιχεία σχετικά με την αγορά αγαθών, αποδέκτης των δεδομένων είναι το εντεταλμένο προσωπικό της Fireworks Factory. Ειδικά, και κατόπιν εγγράφου αιτήματος, αποδέκτες των στοιχείων μπορούν να είναι δημόσιες υπηρεσίες και δικαστικές αρχές.

– Κάθε Χρήστης έχει δικαίωμα να γνωρίζει εάν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν αποτελούν ή αποτέλεσαν αντικείμενο επεξεργασίας (δικαίωμα πρόσβασης, άρθρο 15 του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων) και να προβάλλει οποτεδήποτε αντιρρήσεις για την επεξεργασία των δεδομένων που τον αφορούν (δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας, άρθρο 18 του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων).

Για τυχόν άσκηση των δικαιωμάτων σας πρόσβασης και περιορισμού της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων μπορείτε να απευθύνεστε στην www.fireworksfactory.gr μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ακολουθώντας την σχετική εφαρμογή που είναι προσαρμοσμένη στην ιστοσελίδα  ”Επικοινωνία”, συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα αποστολής μηνύματος.

Απόρρητο Συναλλαγών
– Η τήρηση του απορρήτου των πληροφοριών και των συναλλαγών είναι αυτονόητη. Οι ίδιες αρχές που διέπουν τις καθημερινές μας συναλλαγές ισχύουν και στην περίπτωση του ηλεκτρονικού εμπορίου.
– Το Fireworks Factory τηρεί τις πλέον σύγχρονες διαδικασίες και εφαρμογές ασφάλειας που αφορούν τα προσωπικά δεδομένα των πελατών της. Με μοναδικό στόχο την παροχή υψηλού επιπέδου εξυπηρέτησης, ζητούνται από τους πελάτες της Fireworks Factory μόνο αυτά τα στοιχεία που είναι απαραίτητα για την ασφαλή, νόμιμη και αποτελεσματική διενέργεια μιας συναλλαγής και η χρήση των στοιχείων αυτών διέπεται από τις αρχές προστασίας προσωπικών δεδομένων του Ν.2472/1997 όπως ισχύει σήμερα.
– Όλες οι πληροφορίες που καταγράφονται από έναν επισκέπτη-πελάτη είναι απολύτως εμπιστευτικές και η εταιρεία χρησιμοποιεί αυτές τις πληροφορίες μόνο για την διεκπεραίωση της συναλλαγής. Έχει δε λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε να διασφαλίζεται η ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων των πελατών της.

Συγκεκριμένα, μόνο συγκεκριμένοι υπάλληλοι της Fireworks Factory έχουν δικαίωμα πρόσβασης στις πληροφορίες της www.fireworksfactory.gr με στόχο την διεκπεραίωση της συναλλαγής. Η Fireworks Factory δεν αποκαλύπτει τα στοιχεία των πελατών της και των συναλλαγών τους εκτός αν έχει την έγγραφη συγκατάθεση του πελάτη ή αν αυτό επιβάλλεται με δικαστική εντολή, Όλες οι πληροφορίες κρυπτογραφούνται και φυλάσσονται με απόλυτη ασφάλεια.